08.07.2013

96: Początki w Rzeszy


Olaboga.

Chronologia już tutaj przestała się jakkolwiek objawiać chronologicznie.
Farmerstwu udało szkic tego scenariusze wreszcie doprowadzić do jakiejś nieszokującej formy, więc wróciłyśmy do prehistorii niemalże.

Jakie my wtedy byłyśmy młode i naiwne. Ja przynajmniej.